Single Seat Valve

שסתום SSV מבית Alfa Laval

קטגוריה:

תיאור

שסתומי Alfa Laval Unique SSV הם שסתומים פנאומטיים חזקים, אמינים וצדדיים המיועדים לייצור ללא הפרעה במגוון רחב של יישומים קריטיים להיגיינה. ניתן להגדיר גופי שסתומים, תקעים ומפעילים של שסתומי בקרה פנאומטיים אלה כך שיעמדו כמעט בכל דרישה וכתוצאה מכך פתרונות חסכוניים העומדים בתקני היגיינה ותאימות אספטית.